Imię i nazwisko:
 Krystyna Marianna Pawlak
Stanowisko:
 Wicestarosta
Wiek:
 65 lat
Wykształcenie:
 wyższe
Telefon:
 024 388 72 00
E-mail:
 wicestarosta@leczyca.pl


INFORMACJE
 Wicestarosta Powiatu